Faq

Wij beantwoorden ook graag telefonisch al uw vragen

Veelgestelde Vragen

Voor het besturen van hoogwerkers en schaarliften dient u ouder dan 18 jaar te zijn!

Het type rijbewijs dat vereist is om machines te besturen, hangt af van het soort machine en het gebruik ervan

 1. Auto (B-rijbewijs): Voor kleine machines zoals heftrucks en sommige lichte bouwmachines is vaak een regulier autorijbewijs (B-rijbewijs) voldoende.
 2. Vrachtwagen (C-rijbewijs): Voor grotere voertuigen en machines kan een vrachtwagenrijbewijs (C-rijbewijs) vereist zijn.
 3. Specifieke certificaten: Sommige machines, vooral in de bouw- en industrie, vereisen specifieke certificaten of opleidingen. Bijvoorbeeld, het bedienen van een hijskraan kan een hijsbewijs vereisen.
 4. Hoogwerkers en verreikers: Voor het bedienen van hoogwerkers en verreikers is vaak een speciale opleiding nodig, zoals een hoogwerker- of verreiker-certificaat.

 

De vereisten voor het bedienen van machines kunnen afhankelijk zijn van het type werkzaamheden op een specifieke bouwplaats (werf). De eisen voor het bedienen van deze machines kunnen variëren op basis van het soort werk dat wordt uitgevoerd. Laat u dus verder inlichten bij de werfverantwoordelijke!

Indien u niet over een attest beschikt kan u zich altijd inschrijven in 1 van onze opleidingen. Schrijf u in op de nieuwsbrief om hier van op de hoogte te blijven.

 

Onze betalingsmogelijkheden zijn divers om aan uw gemak te voldoen.

U heeft de keuze tussen contante betaling ter plaatse, betaling met uw bankkaart op het moment van de dienstverlening, of veilige online betalingen via het Mollie-platform. Bij ons staat flexibiliteit hoog in het vaandel, en we streven ernaar om uw voorkeursmethode te ondersteunen, zodat u de betaling op de meest handige manier kunt regelen.

Raadpleeg onze algemene voorwaarden voor meer info over betaligen en waarborg!

 

U wenst een toestel te huren en wat nu?

 1. Contact Opnemen: Neem contact met ons op om uw behoeften te bespreken. Ons team helpt u het juiste toestel te kiezen.
 2. Offerte en Bestelbon: Na overleg sturen wij u een offerte. Als u akkoord gaat, ontvangt u een bestelbon. Onderteken deze en bezorg het ons terug.
 3. Leverdatum en Plaats: We spreken samen de exacte leverdatum en locatie af. Bij levering op de openbare weg, zorg zelf voor een parkeerverbod met onze verkeersborden, minimaal 48 uur voor aanvang van de werken tot minstens 1 werkdag na de werken.
 4. Toestelplaatsing: Op de afgesproken dag zorgen wij ervoor dat het toestel tijdig op de juiste plaats staat. Om de beste service te kunnen leveren voorzien wij de meeste leveringen daags vooraf.
 5. Werken: U kunt nu aan de slag. Neem contact met ons op zodra u klaar bent met de werken.
 6. Afmelden: Zodra uw werkzaamheden zijn voltooid, meldt u zich bij ons af. Dit stelt ons in staat om het gehuurde toestel tijdig op te halen en de nodige administratieve afhandeling te verzorgen. Uw feedback is waardevol; laat ons weten hoe de huurperiode is verlopen. Wij streven ernaar om onze service continu te verbeteren op basis van uw ervaringen.
 

De op de website vermelde huurprijzen zijn berekend obv. een regime van 8h/dag en 5 dagen/week, en zijn exclusief transport, kilometerheffing, bediening, brandstof, verzekering, eventuele schoonmaakkosten en BTW.

Voor een gedetaileerde offerte gelieve ons te voorzien van uw contactgevens, adres voor levering geschatte periode van de werken.

U kan dit vlot ingeven via ons contactformulier.

Voor je overgaat op het huren van een toestel zijn er enkele dingen waar je op moet letten:

Voor je overgaat op het huren van een toestel zijn er enkele dingen waar je op moet letten:

 • De ondergrond
  • Op welke ondergrond wenst u te werken?

Is de ondergrond verhard en vlak (beton of asfalt) ? In dit geval voldoet een elektrisch toestel. Bestaat de ondergrond uit een dikkere laag kiezel, of relatief vaste graszoden dan zal u eerder nood hebben aan een dieselmachine met 4x4 aandrijving. Als de ondergrond eerder zacht of oneffen is dan kan u altijd een rupstoestel huren bij ons.

 • Toegankelijkheid
  • Waar moet u werken uitvoeren en is deze plaats gemakkelijk toegankelijk?

Vaak voldoet de ondergrond op de plaats van de werken wel maar dient u over een stuk onverharde ondergrond  of andere obstakels alvorens u ter plaatse bent. Vermeld dit ook bij de bestelling van uw toestel.

 • Kan u overal tussen of onder ?

Soms bent u beperkt in doorgang. Meet alvorens u contact opneemt met ons eerst alles goed op. Let voornamelijk op breedte van poorten of deuren want dit zal ook meestal uw smalste stuk zijn. Let ook op de hoogte van plaatsen waar je onder moet door rijden of waar u de werken onder wenst uit te voeren.

 • Zijn er andere beperkingen aanwezig?

Wat is de draagkracht van uw ondergrond? Is er een opvangput aanwezig onder de vloer of moet u over een kelder rijden ? Misschien kunnen rijplaten een oplossing zijn!

 • Bevind ik mij op de openbare weg?

Bij werken op de openbare weg zijn de verkeersregels van toepassing! Dit betekend dat het toestel voorzien moet zijn van een nummerplaat. Vraag hier naar bij uw bestelling! Ook is het in de meeste steden verplicht om tijdig een parkeerverbod aan te vragen. Wij vragen om uw verbod in te laten gaan 1 werkdag voor uw geplande werken en dit te laten duren tot 2 werkdagen na de werken! Houd er rekening mee dat er plaats genoeg is voor het toestel en eventuele vrachtwagens.

 

 • Uitvoering
  • Welk werk wenst u te doen?

Indien u graafwerken moet uitvoeren kan u kijken hoe veel vierkante meter er uitgegraven dient te worden. Zal u sleuven graven dan heeft u een sleuvenbak nodig. Zijn er grote stukken die uitgebroken dienen te worden dan kan u eventueel een breekhamer bij bestellen. Hoe diep moet u graven?

Als u echter een werk op hoogte wenst uit te voeren is het belangrijk om te weten hoe ver (horizontaal) van uw werk u staat en hoe hoog (verticaal) dit werk is. Ook is het belangrijk om te weten of er obstakels zijn tussen u en de plaats van het werk.

Gelieve bovenstaande goed in acht te nemen en te melden alvorens u een toestel huurt. Op deze manier kunnen wij u dan altijd voorzien in het meest geschikte toestel voor uw werk.

Wij hanteren onze algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Rechtsverhouding

De rechtsverhouding tussen Verbauwhede BV en de huurder, ontstaan bij ondertekening van deze overeenkomst, wordt geregeld door onderstaande algemene voorwaarden, waarvan de huurder verklaart kennis te hebben genomen. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele aankoopvoorwaarden van de huurder.

2. Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend en blijven 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld.

3. Prijs

 • Taksen zijn niet inbegrepen in de prijzen.
 • De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de geldende lonen, sociale lasten en materiaalprijzen op de dag van de offerte.
 • Officiële prijswijzigingen volgens wettelijke bepalingen brengen automatisch overeenstemmende wijzigingen in de overeengekomen prijs met zich mee. Deze veranderingen kunnen ook van toepassing zijn op een deel van de bestelling of opdracht.
 • Speciale hefhoogten en extra uitrustingen hebben afzonderlijke prijsvermeerderingen.
 • De opgegeven prijzen gelden voor standaardmachines met een gewone hefhoogte (3.000 à 4.000 mm) zonder extra speciale uitrustingen. Voor speciale hefhoogten en bijkomende uitrustingen zijn er prijsvermeerderingen die per geval afzonderlijk bepaald worden.
 • Een 40-urige werkweek. Indien de machine meer gebruikt wordt, zal de huurprijs procentueel aangepast worden. Bij elke verhuring zal de huurprijs verhoogd worden met een speciale verzekering voor zware machinebreuk en diefstal.

 

Betaling en Borg:

 1. Betaling:
  • De huurder verbindt zich ertoe de volledige afgesproken huursom voor aanvang van de huurperiode te voldoen.
  • Betaling omvat tevens een borgsom van €250-€1000 per gehuurd toestel, afhankelijk van het type materieel.
 2. Borg:
  • De borgsom dient als waarborg voor eventuele schade aan het gehuurde toestel, extra uitgevoerde werken en interventies, en brandstofverbruik.
  • Bij schade of extra kosten tijdens de huurperiode wordt het betreffende bedrag afgetrokken van de betaalde borgsom.
 3. Restitutie:
  • Na beëindiging van de huurperiode en een inspectie van het gehuurde materieel, worden de resterende borgsommen en eventuele overige bedragen terugbetaald.
  • De terugbetaling vindt plaats via overschrijving naar het door de huurder verstrekte bankrekeningnummer.
 4. Bankrekeningnummer:
  • Bij aanvang van elke huurperiode wordt de huurder vriendelijk verzocht om hun correcte bankrekeningnummer aan ons door te geven.
  • Het tijdig verstrekken van deze informatie versnelt het proces van restitutie na de huurperiode.

4. Bindend karakter

Een bestelling in persoon is pas bindend na ondertekening door de huurder. Een telefonische of e-mailbestelling is slechts bindend na bevestiging door Verbauwhede BVBA. Een bindende bestelling is definitief en onherroepelijk. Iedereen die een bestelling plaatst voor een derde of factureert aan een derde is verantwoordelijk voor de betaling.

5. Risico’s

 Het vervoer of de verzending van goederen (machines, voer- en rijtuigen, uitrustingsmateriaal, etc.) via elk vervoermiddel gebeurt op eigen risico van de bestemmeling, zelfs indien dit franco gebeurt. Terugzendingen zijn toegestaan mits schriftelijke goedkeuring van Verbauwhede BV en geschieden steeds franco.

6. Waarborg

Wanneer Verbauwhede BV als tussenpersoon fungeert, is de waarborg op geleverde goederen (machines, voer- en rijtuigen, uitrustingsmateriaal, etc.) beperkt tot de waarborg verleend door de leverancier en/of fabrikant.

7. Verplichtingen huurder

Gedurende de overeenkomst blijft Verbauwhede BV eigenaar van het gehuurde materiaal. De huurder gedraagt zich echter als eigenaar van het gehuurde materiaal en zorgt voor de nodige verzekeringen, signalisatie, en overheidsformaliteiten.

Vergunningen zoals werkvergunning, parkeervergunning, doorrijvergunningen,... dienen minimaal 1 werkdag vooraf aan de werken voorzien te worden tot minimaal 2 werkdagen na het beëindigen van de huur. Boete's die hier uit voortvloeien zijn ten laste van de huurder.

    Gebruik en Bestemming:

 • Het gehuurde materieel mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel zoals beschreven in de overeenkomst.
 • Het is de huurder niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan het materieel zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 • De huurder is verplicht om een passende verzekering af te sluiten die schade aan het gehuurde materieel dekt tijdens de huurperiode.
 • De verzekering moet de belangen van de verhuurder beschermen.
 • Het materieel moet in dezelfde staat worden teruggeleverd als waarin het is ontvangen, rekening houdend met normale slijtage.
 • Zandstralen van elke soort (behalve droogijs) is verboden en dient op zen minst gemeld te worden.
 • Eventuele reinigingskosten als gevolg van buitensporige vervuiling zijn voor rekening van de huurder.
 • De huurder moet op de hoogte zijn van en instemmen met de noodprocedures in geval van een ongeval of defect.

 

8. Aansprakelijkheid

De huurder is verantwoordelijk voor het normale onderhoud van het gehuurde materiaal, evenals voor risico's verbonden aan levering en ophalen. Kosten voor brandstofverbruik zijn voor rekening van de huurder. De huurder is aansprakelijk voor schade aan derden, aan zichzelf of aan eigen personeel als gevolg van het gebruik van het gehuurde materiaal. Bij thermische machines: controle van oliepeil en koelwater. De huurder is verantwoordelijk vanaf 1 werkdag voorafgaande aan de huur en blijft verantwoordelijk voor het gehuurd materieel tot 2 werkdagen na afmelding van het gehuurd materiaal.

 • De huurder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van regelmatige inspecties van het gehuurde materieel volgens de bijgeleverde instructies.
 • Eventuele schade of defecten moeten onmiddellijk aan de verhuurder worden gemeld.
 • Bij elektrische machines: onderhoud van de batterij volgens de instructies bij verhuur, evenals regelmatige reiniging van de machine, stoffilters en radiatorelementen.
 • De huurder is aansprakelijk voor herstellingskosten door aanrijding, overbelasting, onbekwaam gebruik of nalatigheid.

 

9. Einde van de verhuring

Tenzij anders overeengekomen, eindigt deze overeenkomst volgens de volgende opzegtermijnen:

 • Verhuring per dag: zodra de huurder dit telefonisch of schriftelijk meedeelt.
 • Verhuring per week: 2 werkdagen.
 • Verhuring per maand of langer: 1 week.
 • Het materieel moet in dezelfde staat worden terug geleverd als waarin het is ontvangen, rekening houdend met normale slijtage.
 • Eventuele reinigingskosten als gevolg van buitensporige vervuiling zijn voor rekening van de huurder.
 • De huurperiode gaat in op de vooraf afgesproken werkdag en uur en eindigt het in de offerte of bestelbon vastgesteld aantal werkdagen na einde huur dit om 23:59u.

 

10. Facturen

Facturen zijn contant betaalbaar bij overhandiging. Uitgestuurde facturen zijn betaalbaar op de vervaldatum vermeld op de factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Verwijlintresten van 1% per maand zijn verschuldigd op onbetaalde sommen na de vervaldag.

 • 10.a. Nalatigheidsintresten: Verwijlintresten van 1% per maand zijn van rechtswege verschuldigd op onbetaalde sommen vanaf de vervaldag, zonder ingebrekestelling.
 • **10.b. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, wordt het verschuldigd saldo verhoogd met een conventionele schadevergoeding van 15%, met een minimum van 125,00 euro, zelfs bij toekenning van betalingsfaciliteiten.
 • **10.c. Afstand van toepassing van artikel 1231 van het Burgerlijk Wetboek.
 • 10d. Niet-betaling van uitgeschreven facturen resulteert in automatische overdracht naar de kredietverzekeraar van BVBA Verbauwhede.

 

11. Overmacht

 Bij overmacht geeft laattijdige levering geen aanleiding tot opzegging van de overeenkomst noch recht op schadevergoeding ten laste van de verhuurder.

12. Ontbinding Huurovereenkomst

 Bij ontbinding van de huurovereenkomst is de huurder een schadevergoeding gelijk aan 30% van de waarde van het contract verschuldigd. Ontbinding of annulering dient ten laatste 2 werkdagen voor aanvang van de huur te gebeuren.

13. Opmerkingen en klachten

Opmerkingen en klachten met betrekking tot facturen, algemene voorwaarden en/of gehuurd materiaal dienen respectievelijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum, na ondertekening van de overeenkomst, of na vaststelling van een probleem te worden overgemaakt aan Verbauwhede BV, per aangetekende brief.

14. Geschillen

De Rechtbanken en Hoven van Oost-Vlaanderen en van Gent zijn exclusief bevoegd om geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst te behandelen. Belgische wetgeving is van toepassing.

 

Dient u werken uit te voeren in Gent ? volg dan deze richtlijnen:

WERKEN IN GENT (CENTRUM & deelgemeenten):

-VERPLICHT EEN WERKVERGUNNING AANVRAGEN!

– VERGUNNING MOET SPREKEN OP MINIMUM 1WERKDAG VOOR DE START VAN DE WERKEN EN MINIMUM TOT MINIMUM 2WERKDAGEN NA HET EINDE VAN DE WERKEN!


-VERPLICHT EEN WERFAFSLUITING OF PARKEERVERBOD AANVRAGEN!

– WERFAFSLUITING MOET SPREKEN OP MINIMUM 1WERKDAG VOOR DE START VAN DE WERKEN EN TOT MINIMUM 2WERKDAGEN NA HET EINDE VAN DE WERKEN!

- Vergunningen voor de autovrije zone kunnen door de verstrenging van de regels bij stad Gent niet meer standaard door ons voorzien worden, boete's door het niet naleven van de auto vrije zone's of het niet melden bij de bestelling zullen ten laste van de huurder zijn. (Zowel voor voertuig, vrachtwagen en of depanage's!)

AANVRAAG:
Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
Sint-Michielsplein 9 - 9000 Gent
T: 09 266 28 00
F: 09 266 28 99
mobiliteit@gent.be

https://stad.gent/nl/openingsuren-adressen/mobiliteitsbedrijf-stad-gent

Stad gent